Talsu novada Sporta skola izsludina atklātu konkursu uz vakanto futbola sporta trenera amatu

Talsu novada Sporta skola izsludina atklātu konkursu uz vakanto futbola sporta trenera amatu

Talsu novada Sporta skola izsludina atklātu konkursu uz vakanto futbola sporta trenera amatu.

Darba alga, pamatojoties uz 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 8.punktu, 750 EUR mēnesī par 1.0 slodzi.

Galvenie amata pienākumi:

  • Īstenot profesionālās ievirzes izglītības programmu;
  • Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas;
  • Kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām;
  • Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamiem izglītības procesā un socializācijas jautājumos.

Pieteikumam jāpievieno:

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020. gada 29. jūnijam plkst. 16.00; pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izvērtēti.

Konkursa nolikums vakancei_futbola treneris

 

Start typing and press Enter to search

Palielināt tekstu
Krāsu kontrasts