Talsu novada Sporta skola izsludina ATKĀRTOTU atklātu konkursu uz vakanto futbola sporta trenera amatu.

Talsu novada Sporta skola izsludina ATKĀRTOTU atklātu konkursu uz vakanto futbola sporta trenera amatu.

Talsu novada Sporta skola izsludina atkārtotu atklātu konkursu uz vakanto futbola sporta trenera amatu.

Darba alga, pamatojoties uz 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 8.punktu, 750 EUR mēnesī par 1.0 slodzi.

Galvenie amata pienākumi:

  • Īstenot profesionālās ievirzes izglītības programmu;
  • Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas;
  • Kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām;
  • Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamiem izglītības procesā un socializācijas jautājumos.

Pieteikumam jāpievieno:

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020. gada 31. jūlijam plkst. 16.00; pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izvērtēti.

Atkārtots Nolikums konkursam uz sporta trenera vakanci – TNSS FUTBOLS 2020

Start typing and press Enter to search

Palielināt tekstu
Krāsu kontrasts