STARPTAUTISKĀ DOKTORANTU UN MAĢISTRANTU ZINĀTNISKAJĀ KONFERENCĒ TNSS PĀRSTĀVE IEGŪST 1.VIETU!

STARPTAUTISKĀ DOKTORANTU UN MAĢISTRANTU ZINĀTNISKAJĀ KONFERENCĒ TNSS PĀRSTĀVE IEGŪST 1.VIETU!

Talsu novada Sporta skola priecājas par saviem darbiniekiem, kuri aktīvi studē un uzrāda augstus sasniegumus sporta pētniecības nozarē!  Elīna MELLENBERGA saņēma ne tikai sertifikātu par dalību  zinātniskā konferencē, bet arī ieguva augstāko apbalvojumu – 6th Internatinal Master and PhD Students Conference of LASE 1st PLACE!!!

27.martā, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (LSPA) notika 6.Starptautiskā doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference „Teorija un prakse sporta zinātnē”, kurā piedalījās 64 dalībnieki, tai skaitā 22 ārzemju viesi no Bulgārijas un Portugāles. Latviju konferencē pārstāvēja 3 augstskolas: LSPA, Liepājas Universitāte un Rīgas Stradiņa Universitāte. Konferences laikā prezentēti 37 mutiskie referāti un 23 stenda referāti 5 konferences darba virzienos, visvairāk dalībnieku darbojās sekcijā “Sports teorijā un praksē”.

Konferenci atklāja un plenārsēdē piedalījās izcilās Latvijas skeletona komandas pārstāvji – Tomass Dukurs, Mihails Arhipovs un Gints Biedris. Konferences dalībnieki kopā ar skeletonistiem pārrunāja notikumus Ziemas olimpiskās spēles Sočos, uzzināja daudz interesanta par skeletonu un sporta veida specifiku, kā arī saņēma atbildes uz dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Konferences plenārsēdē piedalījās arī LSPA docente Signe Luika, kura dalījās savos iespaidos un gūtajā pieredzē par brīvprātīgā darbu ziemas Olimpiskajās spēlēs Sočos.

Konferences darbs notika piecās darba sekcijās:
– Sporta pedagoģija un psiholoģija
– Sports teorijā un praksē
– Rekreācija
– Sporta medicīniskie un bioloģiskie aspekti
– Rekreācija un menedžments sportā

Konferences noslēgumā labāko darbu autori katrā sekcijā saņēma medaļas un konferences uzvarētāju sertifikātus.

 

UZVARĒTĀJI:

Sekcija “Sporta pedagoģija un psiholoģija”

Mutiskais referāts:
Gunita Tālberga (LSPA doktorantūra)

 “HOLISTIC APPROACH TO DEFINE SPIRITUALITY THROUGH IN DEPTH BIBLE STUDY.”

Stenda referāts:
 ELĪNA MELLENBERGA (LSPA maģistrantūra) 
”HUMAN – HORSE RELATIONSHIP”

Sekcija “Sports teorijā un praksē” 1.grupa

Mutiskais referāts:
Lelde Bērziņa (LSPA maģistrantūra)

“LSPA SIEVIEŠU BASKETBOLA KOMANDAS SPĒLĒTĀJU FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS UN FUNKCIONĀLĀ STĀVOKĻA SAISTĪBA AR SACENSĪBU SNIEGUMA RĀDĪTĀJIEM”

Stenda referāts:
Kaspars Dumbris (LSPA maģistrantūra)
 “LOKĀLĀS VIBRĀCIJAS IETEKME UZ FIZISKĀS KONDĪCIJAS UN ŠAUŠANAS TEHNISKO PARAMETRU SAVSTARPĒJO MIJIEDARBĪBU BIATLONĀ”

Kameliya Dimitrova ( Bulgārijas Nacionālā Sporta akadēmija „Vasil Levski” maģistrantūra)
“APPLICATION OF INDIVIDUAL PHYSICAL TRAINING WITH SABREURS BEFORE COMPETITION”

Sekcija “Sports teorijā un praksē” 2.grupa

Mutiskais referāts: 
Denitsa Hadzhieva ( Bulgārijas Nacionālā Sporta akadēmija „Vasil Levski” maģistrantūra)
“SEASONAL VARIATIONS IN SWIMMING FORCE AND TRAINING ADAPTATION”

Stenda referāts:
Petia Georgieva ( Bulgārijas Nacionālā Sporta akadēmija „Vasil Levski” maģistrantūra)  

“PREPARATORY PERIOD OF THE TRAINING SEASON IN SHORT TRACK AND TRACK AND FIELDS – DIFFERENCES AND SIMILARITIES”

Sekcija “Sporta medicīniskie un bioloģiskie aspekti”

Mutiskais referāts:
Normunds Vārpa (LSPA maģistrantūra) 

“EFFECT OF MINERAL SUBSTANCES AND VITAMINS OF THE NECK MUSCLE NEURAL REGULATION AND STRENGTH”

Sekcija “Rekreācija un menedžments sportā”

Mutiskais referāts:
Ieva Kundziņa (LSPA doktorantūra) 

“FIZISKĀS REKREĀCIJAS LĪDZEKĻI 45-55 GADUS VECU CILVĒKU LABIZJŪTAS UZLABOŠANAI”

Stenda referāts:
Māra Valdmane (LSPA maģistrantūra)

“IESPĒJAMIE FINANŠU PIESAISTES AVOTI UZŅĒMUMIEM REKREĀCIJAS JOMĀ”

 

Vairāk informācija: http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2112:lspa-6starptautiskaj-doktorantu-un-maistrantu-zintniskaj-konferenc-prezent-60-refertus&catid=116:petnieciba&Itemid=165

Start typing and press Enter to search

Palielināt tekstu
Krāsu kontrasts