Rudens Kross Sabilē

Rudens Kross Sabilē

30. septembrī uz Talsu novada atklātajām skolēnu  sacensībām rudens krosā  Sabilē ieradās 14 skolu komandas, lai mērotos spēkiem dažādās distancēs .Komandas sacentās  četrās  vecuma grupās. Krosa trasēs  cīnījās 218 dalībnieki. Komandu vērtējumā zēni un meitenes tika vērtēti atsevišķi. Katrā grupā ieskaitē vērtēja  četru dalībnieku labākās izcīnītās vietas.

2004.-2006.g.dz. grupā zēniem startēja 12 komandas. Komandu vērtējumā 1.vietā Rojas v-sk. 2.vietā -Talsu 2.vidusskola., 3.vietā-Mērsraga v-sk., 4.vietā-Virbu p-sk., 5.-vietā Sabiles v-sk., 6.vietā-Pastendes p-sk.,tālāk seko Valdemārpils v-sk., Dursupes p-sk., Vandzenes p-sk., Talsu pamatskola., Lībagu sāk. sk., Talsu Kristīgā v-sk.

2004.-2006.g.dz. grupā meitenēm startēja 11 komandas. Komandu vērtējumā 1.vietā –Valdemārpils v-sk., 2.vietā- Rojas v-sk., 3.vietā –Vandzenes p-sk., 4.vietā-Pastendes p-sk., 5.vietā –Virbu p-sk., 6.vietā-Talsu p-sk.Tālāk seko Mērsraga v-sk., Dursupes p-sk., Talsu 2.v-sk., Lībagu sāk. sk., Sabiles v-sk.

2006.g.dz.zēni veica 500m.1.vietā-A.Krūmiņš/Rojas v-sk./, 2.vietā –M.Veļiks /Talsu2v-sk., 3.vietā-M.Veinbergs/Mērsraga v-sk./.Meitenēm 500m 1.vietā-A.Bērziņa/Pastendes p-sk./, 2.vietā-V.Bagdānova /Valdemārpils v-sk./, 3.vietā-D.Liepa /Rojas v-sk./ 2005.g.dz.zēni veica 800m .1.vietā –V.Niedrājs/Talsu 2.v-sk./, 2.vietā-E.Siliņš /Roja v-sk./, 3.vietā-V.Rēvičs /Rojas v-sk./,. 2005.g.dz.meitenes 800m 1.vietā-I.Bogdānova /Valdemārpils v-sk./, 2.vietā –T. Bernāne  /Rojas v-sk./, 3.vietā- E.Pļaviņa -/Pastendes p-sk./ 2004.g.dz.zēni skrēja 1000m. 1.vietā-M.Bernāns-/Rojas v-sk./, 2.vietā- A.Birzlejs /Laucienes p-sk./, 3.vietā –E.Osis //Sabiles v-sk./2004.g.dz.meitenes veica 1000m. 1.vietā-T.Zārda/Rojas v-sk.,/, 2.vietā.-M.Zoltāne /Virbup-sk./, 3.vietā-K.Indriksone /Vademārpils v-sk./,

2002.-2003.g.dz. grupā zēniem startēja10 komandas. Komandu vērtējumā 1.vietā –Talsu pamatskola, 2.vietā-Dursupes pamatskola, 3.vietā-Talsu 2.v-sk.4.vietā –Sabiles v-sk., 5.vietā –Valdemārpils v-sk., 6.vietā –Vandzenes p-sk., Tālāk seko-Mērsraga v-sk., Rojas v-sk., Virbu p-sk., Talsu V.Ģ.,

2002.-2003.g.dz. grupā meitenēm startēja 12 komandas. Komandu vērtējumā meitenēm  1.vietā-Rojas v-sk., 2.vietā-Talsu 2.v-sk., 3.vietā-Pastendes p-sk., 4.-vietā –Talsu p-sk.,  5.-vietā –Talsu V.Ģ., 6.vietā-Virbu p-sk., Tālāk seko  Valdemārpils v-sk., Vandzenes p-sk., Sabiles v-sk., Mērsraga v-sk., Dursupes p-sk., Talsu K.V.

2002.g.dz.zēni un meitenes veica 1500m.2002.g.dz.zēniem individuāli 1500m pirmais finišēja M.Mierkalns /Talsu p-sk./.2.vietā- A.Jarošs/Talsu p-sk./, 3.vietā T.Grīslis /Sabiles v-sk./.Meitenēm 500m 1.vietā –A.Frīdenberga/Talsu p-sk./.2.vietā –S.Pētersone /Rojas v-sk/.3.vietā –S.Šmite /Virbu p-sk./. 2003.g.dz.zēni  skrēja 1500m. Zēniem 1.vietā-M.Bergmanis /Talsu 2.v-sk./. 2.vietā-T.Drinķis/Mērsraga vsk./, 3.vietā -E.Komļevs /Valdemārpils v-sk./ Meitenes  veica 1000m.1.vietā-V.Sruģevica /Pastendes p-sk./, 2.vietā I.Alidiāne  /Talsu Kristīgā v-sk./, 3.vietā- E.Akmeņlauka /Rojas v-sk/.

2001.-2000.g.dz.grupā zēniem  startēja 10 komandas. Komandu vērtējumā 1.vietā-Valdemārpils v-sk., 2.vietā- Talsu 2.v-sk., 3.vietā –Sabiles v-sk., 4.vietā- Talsu Valsts ģimnāzija, 5.vietā- Pastendes p-sk., 6.vietā –Rojas v-sk., tālāk seko Talsu p-sk., Talsu  Krist. vsk., Dursupes p-sk., Virbu p-sk. .

2001.-2000.g.dz.grupā meitenēm  startēja 9 komandas. Komandu vērtējumā meiteņu konkurencē 1.vietā-Talsu Valsts ģimnāzija, 2.vietā –Rojas v-sk., 3.vietā –Sabiles v-sk., 4.vietā- Valdemārpils v-sk., 5.vietā Mērsraga v-sk., 6.vietā- Talsu 2.v-sk. 7.vietā  -Talsu p-sk., 8.vietā  Virbu ps-sk. 9.vietā –Pastendes p-sk. 2001.g.dz.zēni Veica 2000m. Zēniem 1.vietā– I.Bogdanovs /V-pils v-sk./, 2.vietā K.Neilands /Sabiles v-sk./, 3.vietā-J.Seļivanovs /T.K.V/ 2001.g.dz.meitenes sacentās1500m.Meitenēm 1.vietā-S.Mitemberga /Mērsraga v-sk./  ,2 .vietā-L.Veģe /Rojas v-sk./, 3.vietā- E.Vegnere /T.VĢ/.2000.g.dz.zēni arī veica 2000m. 1.vietā zēniem-A.Viļums /Sabiles v-sk./, 2.vietā –J.Ragovskis /Valdemārpils v-sk./ , 3.vietā –G.Brucis /Sabiles v-sk./ 2000.g.dz.meitenes  sacentās 1500m.Meitenēm 1.vietā- V.Aleksīna /Talsu 2.v-sk./, 2.vietā- A.Grienvalde /Sabiles v-sk./ 3.vietā – E.Feiberga /Valdemārpils v-sk./

1999.-1997.g.dz.jauniešu grupā startēja 5 komandas. Komandu vērtējumā 1.vietā-Talsu Valsts ģimnāzija, 2.vietā- Rojas v-sk., 3.vietā- Talsu 2.v-sk., 4.vietā-Talsu Kristīgā v-sk., 5.vietā- Mērsraga v-sk.

1999.-1997.g.dz.jaunietēm  startēja  5 komandas.Jaunieši veica 3000m .Komandu vērtējumā 1.vietā – Rojas v-Sk.,  , 2.vietā -Talsu Valsts ģimnāzija, 3-4.vietā ar vienādu punktu skaitu dalījaTalsu 2.v-sk. un Talsu Kristīgās v-sk. komandas.5.vietā –Mērsraga v-sk.

Individuāli 1999.g.dz.jaunieši  veica 2000m 1.vietā –A.Silgals/Talsu V.Ģ./ 2.vietā-T.Kolosko /Roja./, 3.vietā-G.Āboliņš./Talsu Valsts ģimn./.

1999.g.dz.jaunietes veica 1500m. 1.vietā-U.Dravniece/Roja./, 2.vietā- L.Brāle/TalsuV.ģ./, 3.vietā- A.Žukova./Talsu 2.v-sk./

 1998.g.dz.jaunieši veica 3000m.Jainiešiem 1.vietā-K.Treimanis /Talsu 2.v-sk./, 2.vietā- U.Zemturis/Talsu V.Ģ./, 3.vietā- K. Dakstiņš /Mērsraga v-sk.

1998.g.dz.jaunietes  skrēja 1500m.  1.vietā –I.Ņesterova/Talsu V.Ģ./, 2.vietā-L.Vecbeērza/Rojas v-sk./,3.vietā-K.Sidere/Talsu K.V./

1997.g.dz.jaunieši skrēja 3000m.Jauniešiem 1.vietā-E.Dravnieks /Rojas v-sk./, 2.vietā-K.Lapiņš /Talsu 2.v-sk./ 3.vietā-R.Ross /TalsuK.V./.Jaunietes 1997.g.dz.startēja 1500m.1.vietā-E.Medne /Rojas v-sk./, 2.vietā- A.Kaža/Rojas v-sk./, 3.vietā-D.Gulbe /Talsu V.Ģ/. Paldies galvenajam tiesnesim -Sabiles vidusskolas sporta skolotājam M.Červoņikovam un viņa audzēkņiem par sacensību organizēšanu.

Talsu novadasporta skolas metodiķe

O.Vežuka

Protokols

Start typing and press Enter to search

Palielināt tekstu
Krāsu kontrasts