SESTDIEN – Velokrosa sacensības „Talsu velokross 2015” NOLIKUMS

SESTDIEN – Velokrosa sacensības „Talsu velokross 2015” NOLIKUMS

velokross2015_talsi

Velokrosa sacensības

 „Talsu velokross 2015”

Nolikums

1.Mērķis un uzdevumi

1.1. Popularizēt riteņbraukšanas sportu kā aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
1.2. Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm.
1.3. Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu pārvietošanās līdzekli.

2.Norises vieta un laiks

Velokrosa sacensības notiks 2015. gada 23.maijā  Talsu Skeitparkā Ezera laukumā 2

  • Bērnu vecuma grupas sacīkstes notiks no plkst. 11:00.
  • Velokrosa starts ap plkst. 12:30.

3.Dalībnieki un distances

Viena apļa garums 4km.

111ccc

Bērnu sacīkstes notiks pa marķētu apli pie starta/finiša zonas.

berni

 

4.Noteikumi

4.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs ar velosipēda vadīšanas iemaņām.
4.2. Nepilngadīgo sacensību dalībnieku pieteikumus aizpilda un paraksta vecāki vai likumīgais pārstāvis.
4.3. Sacensībās atļauts piedalīties ar visa veida velosipēdiem, ņemot vērā to, ka trase sastāv no dažādu segumu ceļiem (takas, pļavas, grants, asfalts, smilts). Velosipēdiem jābūt labā tehniskajā stāvoklī.

4.4. Visiem dalībniekiem ir obligātas aizsargķiveres. Par tās nelietošanu vai par neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.

4.5. Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu vai sevis pārstāvētā nepilngadīgā veselības stāvokļa atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Šaubu gadījumā iesakām izvēlēties īsāko no distanču variantiem.

4.6. Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/vai materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem, traumām un citiem nelaimes gadījumiem trasē.

4.7. Apstiprinot savu dalību sacensībās ar parakstu pieteikuma anketā, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas pret organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās gadījumā, kā arī nemēģina atgūt zaudējumus tiesas vai savādākā ceļā.
4.8. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

4.9. Katram dalībniekam reģistrējoties tiek piešķirts dalībnieka numurs, kurš ir jāpiesprauž pie velosipēda priekšā.
4.10. Distance ir marķēta un veido apļi šķēršļotā apvidū. Par maršruta neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.

5.Dalībnieku reģistrācija

Pieteikties var veikalā Grandios Ziemeļu ielā 28, Talsos

 ELEKTRONISKI PIETEIKTIES ŠEIT: http://www.talsusportaskola.lv/talsu-velokross-2015/

Pieteikšanās veikalā darba laikā elektroniski līdz 22.05.2014. plkst. 21:00

Sacensību dienā Bērnu sacensību dalībnieku reģistrācija notiek no plkst. 9:00 līdz plkst. 10:00.

Sacensību dienā dalībnieki var pieteikties no plkst. 9:00 līdz 11:30. Iepriekš reģistrējušies dalībnieki apstiprina savu ierašanos uz startu un saņemt starta numuru 30 minūtes pirms starta.

6.Dalības maksa

Sacensību dalības maksa iepriekš piesakoties:  

  1. Bērnu distancēs bez maksas
  2.  S un V 10;14 – 3 Eur ,
  3.  Pārējās S un V grupās un  Tautas klasē – 5 Eur
  4. V Elite; S-Elite – 10,- Eur

Piesakoties sacensību dienā visiem plus 2,- Eur

Dalības maksa jāiemaksā sacensību dienā reģistrējoties sacensībām.

Talsu novada Sporta skolas audzēkņi sacensībās var piedalīties bez maksas.

 7. Apbalvošana

Ar diplomiem un medaļām tiks apbalvoti tiks pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā. Uzvarētājiem balvas no atbalstītājiem.
Naudas balvas VE grupā 1.v. – 60, – Eur 2.v. – 50, – Eur 3.v. – 40, – Eur 4.v. – 30, – Eur 5.v. – 20, – Eur 6.v. – 10, – Eur un S-Elite grupā 1.v. -30,- Eur, 2.v. 20,- Eur, 3.v. 10,- Eur
Strīdu gadījumā dalībniekam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu ar dzimšanas datiem.

 

8.Informācija

http://www.talsi.lv/

http://www.talsusportaskola.lv/, Veikalā „Grandios”, Guntars tel. 28376408

Starta finiša zona

trase

Start typing and press Enter to search

Palielināt tekstu
Krāsu kontrasts