Talsu novada Sporta skolai izsaka pateicību par sadarbību ar pirmsskolas pedagogiem

Talsu novada Sporta skolai izsaka pateicību par sadarbību ar pirmsskolas pedagogiem

                                man   Ko tu tīsties,

                              Ko tu vīsties,

Katru vēja plūsmu bīsties?

Velti bīties,

Slēpties, tīties-

Sportojot var norūdīties!

                                 /    Z. Purvs   / 

 

2o.martā norisinājās konference pirmsskolas izglītības pedagogiem “Fiziskā izglītība un veselība pirmsskolā”. Uz to bija pulcējušies Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi. Konferences pirmajā daļā par vispārattīstošajām fiziskajām aktivitātēm pirmsskolā stāstīja lektore, Valsts sporta medicīnas centra direktora vietniece metodikas, izglītības un statistikas jautājumos Melita Sauka, paužot pārliecību, ka tikai fiziski aktīvs bērns ir vesels!

Konferences otrā daļa bija praktiskā nodarbība, sadarbībā ar Talsu novada Sporta skolas treneriem. Balstoties uz pieredzi un novērotajām kļūdām, kādas visbiežāk ir bērniem atnākot uz sporta skolu, treneri bija sagatavojuši kopā 6 stacijas, kurās demonstrēja pareizu metodiku, kāda jāievēro mācot bērniem: vingrinājumus ar bumbām; līdzsvara vingrinājumus; skriešanu un soļošanu; lekšanu; veicot koriģējošo vingrošanu un, veicot vispārattīstošo vingrojumu kompleksu (VAV). Pirmsskolas pedagogi aktīvi piedalījās un paši izmēģināja visas aktivitātes. 

Paldies visām pirmsskolas izglītības iestādēm par piedalīšanos Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu konferencē „Fiziskā izglītība un veselība pirmsskolā”.      

Paldies skolotājām, vecākiem, kuri gatavoja sporta inventāru, kas rosinās un palīdzēs sporta rotaļnodarbībām būt interesantākām, radošākām, krāsainākām.

 

Paldies darba grupai: Selgai Moldavčukai, Mārītei Derkevicai, Evai Vitonei, Ingrīdai Bajarūnei, Inesei Akmenei, Dainai Dambergai.

 paldies

Paldies Talsu novada Sporta skolas direktoram Kasparam Sakniņam, direktora vietniecei Andai Bajārei un TRENERIEM – Edgaram Priedem, Saivai Rodiņai, Aivaram Enģelim, Natālijai Joničenko, Elīnai Mellenbergai, Jānim Neimanim par izcilām sporta apmācībām pirmsskolas skolotājiem un Mārcim Štrobinderam par apmācību komentēšanu!

 

Lai pavasaris rosina aktīvi sportot! Lai saules siltie stari un pavasara smaržas piepilda ar spēku un veselību!

 

Paldies konferences atbalstītājiem: Talsu novada pašvaldībai, Talsu 2.vidusskolai, LIZDA Talsu starpnovadu organizācijai, Baibai Veismanei-Rezongai un „Dziesmu skolas” dziedātājiem, Talsu novada Sporta skolai, Talsu novada Sporta nodaļai, Valsts sporta medicīnas centram, SIA „Īriss-Talsi”, Izdevniecībai „RaKa”.

      

 

Talsu novada Izglītības pārvalde

Start typing and press Enter to search

Palielināt tekstu
Krāsu kontrasts