Piekļūstamība

Piekļūstamības paziņojums

Centrālās statistikas pārvalde saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:
www.talsusportaskola.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode -Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai.

Dokuments: Piekļūstamības izvērtējums

Dokuments: Piekļūstamības paziņojums

Start typing and press Enter to search

Palielināt tekstu
Krāsu kontrasts