Izglītības un Zinātņu ministrijas piešķir līdzekļus Talsu novada Sporta skolai jauna sporta inventāra iegādei

Izglītības un Zinātņu ministrijas piešķir līdzekļus Talsu novada Sporta skolai jauna sporta inventāra iegādei

Ministrija sporta inventāra iegādei no 2015.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.04.00. “Sporta būves” piešķir pašvaldībai valsts budžeta līdzekļus 2601, – Eur apmērā.

Pateicoties Latvijas Izglītības un Zinātnes ministrijas finansējumam Talsu novada Sporta skola iegādājusies jaunu visām prasībām atbilstošu sporta inventāru, kvalitatīvākam mācību treniņu procesa organizēšanai. Izmantojot valsts piešķirtos un vecāku līdzfinansējumu daļas līdzekļus iegādāts inventārs 7101,- Eur apmērā. Līdz ar to atjaunots un papildināts inventārs sporta bāzēs, kur darbojas sporta skolas mācību treniņu grupas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Start typing and press Enter to search

Palielināt tekstu
Krāsu kontrasts