INFORMĒJAM! Talsu novada Sporta skola ATSĀK DAĻĒJU MĀCĪBU – TRENIŅU PROCESU KLĀTIENĒ!

INFORMĒJAM! Talsu novada Sporta skola ATSĀK DAĻĒJU MĀCĪBU – TRENIŅU PROCESU KLĀTIENĒ!

Talsu novada Sporta skola informē, ka ar ceturtdienu, 14.05.2020. tiek atsākts daļējs mācību-treniņu process klātienē, ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus.

Bērniem līdz 7 gadu vecumam klātienes nodarbības nav atļautas.

Vairākām grupām saglabāsies arī  attālināts treniņu režīms, veicot patstāvīgus uzdevumus savās dzīves vietās vai to apvidū. Šobrīd netiek plānotas vasaras nometnes, tāpat plānotas netiek arī sacensības, jo tās nav atļautas.

Treneri ar saviem izglītojamajiem sazināsies par treniņu laikiem un vietām, kā arī sniegs norādījumus, kādi būs papildus iekšējās kārtības noteikumi, lai treniņi norisinātos veiksmīgi un droši. Treniņu grafiks apskatāms arī mājas lapas sākuma lapā, sadaļā Treniņu grafiks.

Lūdzam  izglītojamo vecākus izrunāt ar saviem bērniem šādus drošības pasākumus:

ieturēt 2 m distanci gan uz ielas, gan pirms treniņa, gan treniņu laikā, gan pēc treniņa, gan sporta bāžu telpās; pirms treniņa neienākt bez trenera uzaicinājuma; iesakām, ierodoties  uz treniņu nodarbībām saģērbties tā, lai nebūtu jāizmanto ģērbtuves, jo tās nebūs pieejamas, līdzi paņemot tikai nepieciešamos sporta apavus ;āra treniņiem nodrošināt bērnu ar laika apstākļiem atbilstošu apģērbu; treniņa procesa laikā nedalīties ar savām mantām – līdzpaņemto inventāru, telefonu, tā piederumiem, ūdens pudeli, kā arī šīs mantas nelikt tuvu citu bērnu mantām; pēc treniņa doties mājās un nomazgāties dušā.

Kategoriski aizliegts uz treniņu atļaut doties bērniem, kuri jūtas neveseli. Kā arī lūdzam sekot līdzi bērna veselības stāvoklim.

Treneris patur tiesības treniņā neatļaut piedalīties izglītojamajam, ja redzamas kādas slimības pazīmes, kā arī apņemas par savu novērojumu informēt vecākus.

Lūdzam katrā ģimenē pārrunāt drošības noteikumus, kā arī pieņemt lēmumus par dalību klātienes nodarbībās. Visus jautājumus lūdzam risināt ar treneriem vai sporta skolas administrāciju. Ja nevēlaties atsākt klātienes nodarbības, tad treneri arī turpmāk nodrošinās attālinātu mācību procesu.

Lūgums šajā klātienes nodarbību atsākšanas periodā izturēties ar sapratni pret skolas un trenera darbu.

Sporta skolas administrācija

 

Start typing and press Enter to search

Palielināt tekstu
Krāsu kontrasts