Atklātais konkurss uz vakanto amatu “Talsu novada Sporta skolas” futbola sporta treneris

Atklātais konkurss uz vakanto amatu “Talsu novada Sporta skolas” futbola sporta treneris

Talsu novada Sporta skola izsludina konkursu uz vakanto amatu FUTBOLA SPORTA TRENERIS. 

Prasības pretendentiem:

1. Iesniegums ( brīvā formā) un pretendenta aptaujas lapa ar norādi uz atsauksmēm ( 1. Pielikums)

2. Izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību un svešvalodas apguves apliecinošu dokumentu kopijas

3. Sporta veida attīstības redzējums Talsu novada Sporta skolā ( 1 A4 lapa datorrakstā)

 

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada Sporta skola, adrese – Kareivju 12, Talsi, Talsu novads, LV-3201 vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada Sporta skolā, Kareivju ielā 12, Talsos, Talsu novadā darba laikā ; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada Sporta skolas sporta trenera amatu. PIETEIKUMI JĀIESNIEDZ VAI JĀNODROŠINA PASTA SŪTĪJUMA SAŅEMŠANA TALSU NOVADA SPORTA SKOLĀ LĪDZ 2018. GADA 31. JŪLIJAM 16:00.

 

 

atklātā konkursa nolikums uz vakanto Talsu novada Sporta skolas futbola sporta treneris

 

Pretendentu aptaujas lapa – 1. Pielikums

Start typing and press Enter to search

Palielināt tekstu
Krāsu kontrasts